Satyalancana Karya Satya, Guru SMAN 1 Kota Depok

with Tidak ada komentar

Selamat Kepada Guru Kita :
1. Bapak SUNARKO, M.Pd
2. Bapak DEDEN SURYASA, S.Pd., S.ST
3. Bapak ARYO PUTRANTO, S.Pd.

Mendapat Medali “Satyalancana Karya Satya” 30 Tahun.

Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada para Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas dedikasi pelaksanaan tugasnya yang telah menunjukan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun.

Satyalancana Karya Satya diperuntukan bagi para PNS yang dalam waktu yang cukup lama untuk setia terhadap Negara, cakap dan rajin dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi Pegawai yang lain.

Terus Berkarya Mendidik Putra Putri Generasi Penerus Bangsa. Jayalah SMANSA Jayalah Indonesia.

Leave a Reply